Bilder i studio  för dokumentation av skada/ärr till försäkringsbolag.


Pris: 995 kr  inkl. moms

Ta med alla uppgifter såsom ärende-nummer m.m så fakturerar jag försäkringsbolaget direkt och ni behöver inte ligga ute med några pengar.

.

.

.

.

.